Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


TURNUSY DLA KAŻDEGO

Ciekawią Cię Turnusy "Szkoły Treningu Pamięci Twórczego Myślenia i Rozwoju"? Szkoła Mistrzów, którą prowadzimy od wielu lat? Luz, zabawa, wypoczynek, poznanie siebie i unikalna wiedza, przydatna na całe życie. Zobacz, co znaczy skoczyć naprawdę wysoko! Ty też potrafisz! Wrócisz nie ten sam.

Dzwoń:+48 511 907 880  lub +48 502 234 425 

Pisz:  homo21@wp.pl


Nie obchodzi nas, kim jesteś, ale kim możesz być.
Logo.png

New Brain Technology – Generacja Ludzi Przyszłości

POTĘGA  AUTOROZWOJU


Pomagamy w odkrywaniu i rozwijaniu pełni  możliwości każdego myślącego i czującego człowieka, aby świadomie dążąc ku swemu przeznaczeniu, dumny ze swojej oryginalności budował lepszą przyszłość swoją, bliźnich i planety Ziemia. A potem jeszcze dalej…

Lepsze myślenie, lepsza pamięć, lepsze życie.

Zaczynamy od pamięci. Pozdrawiam i zapraszam.
Marek Szurawski

INFORMACJE OGÓLNE
Tematyka:
1. „Nowoczesne techniki uczenia się st. I.”, ze specjalnym programem autorskim „Perfect Student” dla maturzystów i nowo przyjętych studentów szkół wyższych.
2. Wątek „1000 słów w 1000 minut – specjalne techniki pamięciowe w samodzielnym uczeniu się języków obcych”.
3.Nitka trenerska.
4.Program dla dzieci „Tato, Mamo! Wszystko pamiętam!”, „Nowoczesne techniki uczenia się st. I i II”.

Ilość miejsc na turnusie do 20 osób. Wypoczynek sytuujemy zawsze możliwie daleko od cywilizacji, w otoczeniu przyrody, Początek turnusu zawsze od obiadu pierwszego dnia (ok. godz.14.00), zakończenie po śniadaniu ostatniego dnia, po zajęciach przedpołudniowych, wyjazd ok. godz.13.00

Uwaga: Na każdym turnusie realizujemy wszystkie tematy. Każda grupa wiekowa ma swojego trenera i swój program, więc nie przeszkadzamy sobie wzajemnie.

Koszty: cena bazowa 1960,- zł netto od osoby (młodzież i dorośli)j. Koszt pobytu dla dzieci (do 15 lat) - 1840,- zł netto (bez rodzica/opiekuna) lub 1700,- zł netto (jeśli jedzie też rodzic lub opiekun, dla którego koszt pobytu wynosi wtedy 1860,- zł netto). W przypadku większej ilości dzieci możliwe zniżki, podobnie jak w przypadku grup dużych i zorganizowanych (na przykład klas szkolnych).
Koszt turnusu obejmuje:
- pełne wyżywienie; min. trzy razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja),
zakwaterowanie,
zajęcia i ćwiczenia programowe,
materiały pomocnicze - skrypt, (istnieje również możliwość nabycia na miejscu literatury fachowej i płyt CD po preferencyjnych cenach),
program wycieczkowy/krajoznawczy, 
całodobową opiekę pedagogiczną w przypadku młodych uczestników,
dyplom uczestnictwa,
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
zajęcia tematyczne - prowadzone w wymiarze ok. 7 godzin dziennie, prowadzone przez wyszkolonych wykładowców i trenerów, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dydaktyki partnerskiej, w której kładziemy nacisk na bezpośredni kontakt z uczącym się oraz na skuteczność i przyjemność uczenia (się).

Uwaga 2: zajmujemy się również organizacją i prowadzeniem kursów i szkoleń dla grup zorganizowanych w renomowanych hotelach i ośrodkach wypoczynkowych w Polsce lub za granicą, z programem uwzględniającym potrzeby konkretnej grupy odbiorców.

Uwaga 3: Podstawą założeń programowych, konsultowanych m.in. przez Instytut Buzana w Londynie są czyste, potwierdzone przez naukę techniki umysłowe, nie mające niczego wspólnego z programem New Age i podobnymi.

Uwaga 4: Dla wybranych grup zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim.

Dojazd: na własną rękę,
Zgłoszenia i zapisy: po kontakcie telefonicznym lub mejlowym. tel.: 511 907 880 lub 500 214 763 ; homo21@wp.pl
Warunki uczestnictwa:
- rezerwacja po wpłacie zaliczki 900,-zł (na konto: 82 1140 2004 0000 3002 3510 8845), z podaniem imienia, nazwiska i wieku uczestnika, turnusu, adresu mejlowego i telefonu kontaktowego, 
- po dokonaniu rezerwacji/wpłaty prosimy o odesłanie do organizatora kwestionariusza osobowego i ew. karty kwalifikacyjnej (dla osób niepełnoletnich). Potwierdzenie wpłaty zaliczki uzupełnimy o dodatkowe informacje, co można zrobić już teraz (przed wyjazdem), aby zwiększyć efektywność udziału w turnusie, jakie winny być przygotowania, co zabrać ze sobą, szczegóły dojazdu, itp.,
-pozostałą część płatności można wpłacić w terminie późniejszym, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia turnusu.W przypadku większej ilości chętnych decyduje kolejność wpłat,
-zaliczka ulega zwrotowi tylko w przypadku odwołania turnusu z winy Organizatora.

Konto Organizatora: MBANK - EKONTO- ECCE - HOMO - XXI
Nr rachunku: 82 1140 2004 0000 3002 3510 8845
Informacje szczegółowe zapisy:  ECCE HOMO XXI Elżbieta Szurawska, homo21@wp.pl
Marek Szurawski, tel.: 511 907 880  lub 500 214 763 

Szczegóły programowe

Nowoczesne techniki uczenia się stopień I

We współczesnym, lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie jedyne źródło przewagi to szybsze uczenie się, entuzjazm, wykorzystanie pełni własnego potencjału i oryginalności, efektywne, twórcze myślenie, siła pracy zespołowej, skuteczna komunikacja i wartościowe związki międzyludzkie.
POKAZUJEMY, JAK ZDOBYĆ TĘ PRZEWAGĘ!

Główne elementy programu (w wymiarze i objętości modyfikowanych odpowiednio dla młodzieży i dorosłych):
 1. W zakresie treningu pamięci - poznanie nowoczesnych technik uczenia się i wykorzystywanie ich w praktyce szkolnej i zawodowej, pobudzenie synergii obupółkulowej, ćwiczenia koncentracji i uwagi, poznanie zasad Accelarated Learning, rozpoznanie własnych strategii uczenia się, notowanie przy pomocy map myśli (Mind Mapping) i zasady szybkiego czytania, uczenie się w stanie relaksu i zadania przygotowujące do udziału w Memoriadach Szkolnych i Mistrzostwach Polski w Zapamiętywaniu.Główny wątek programowy może być uzupełniony o podprogram „Perfect Student”, adresowany do studentów i uczniów szkół policealnych.
  Po powrocie błyszczysz, a przede wszystkim wiesz,jak uczynić ze swego życia dzieło sztuki...
 2. W zakresie treningu wyobraźni - ćwiczenia siły skojarzeń, poprawa synergii lewej i prawej półkuli mózgu (powrót do równowagi intelektualnej), podstawy rysunku artystycznego, twórcza wizualizacja, pobudzanie intuicji. Odkrywasz nowe przestrzenie własnego umysłu...
 3. W zakresie rozwoju osobowości, kształcenia umysłu i poznania siebie w (kontekście stylu i sposobu uczenia się) - opis i ćwiczenia automotywacji;  wynikających z ustalenia własnych ról: systemu wartości i celów życiowych, metody podejmowania lepszych decyzji, budowy wewnętrznego optymizmu, praca z podświadomością i pobudzanie intuicji, rozpoznawanie rodzajów własnej inteligencji i sposoby ich pobudzania, określanie własnego „superzłącza”, profilu własnej osobowości, typu charakteru i stylu myślenia, zasady skutecznego działania i zarządzanie czasem oraz temat - niespodzianka. Szukając wyższych aspiracji tworzysz siebie na nowo; Twoją areną staje się cała planeta! I jeszcze dalej...
 4. W zakresie wypoczynku, treningu ciała i kształtowania sylwetki (program maksymalny, wspólny dla wszystkich obozów i stopni) - bierny i czynny wypoczynek fizyczny i zajęcia relaksujące, odpowiednio dla młodych i dorosłych uczestników. Więc ćwiczenia ze skakanką, nauka żonglowania, trening siłowy i zręcznościowy, dla chętnych kalistenika i Street Workout, ćwiczenia Qi gong, elementy treningu aikido (jako ćwiczenie koordynacji ciała i umysłu), nauka wchodzenia w stan czujnej relaksacji przy pomocy urządzeń Master Relax i maty magnetycznej RMS-2000. Odpowiednio do pory roku również tenis stołowy, badminton, ringo, siatkówka, koszykówka i piłka nożna; wreszcie codzienne, bardzo lubiane „mesy wieczorne” i 1 - 2 godziny czasu wolnego każdego dnia. Wiesz jak osiągać stan optymalny (OLS), a rozwój umysłu łączysz z budową sylwetki i ćwiczeniem ciała...
Nowoczesne techniki pamięciowe w samodzielnym uczeniu się języków obcych

Człowiek, który zna dwa języki, jest wart dwóch ludzi..
Napoleon.

Co sam stworzysz, nie zapomnisz!

Założenia i główne elementy programu
Autor programu, Marek Szurawski, proponuje 10 - dniowe seminarium poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania w samodzielnym i rewelacyjnie szybkim uczeniu się języka obcego. Mimo, że hasło 1000 słów w 1000 minut brzmi bardzo reklamowo, tempo takiego uczenia się jest nie tylko realne, ale leży całkowicie w możliwościach każdego tzw. przeciętnego umysłu. Kluczem jest wykorzystanie w procesie uczenia się wszystkich możliwości mózgu, a zwłaszcza potencjału prawej półkuli, zarządzającej m.in. światem naszej wyobraźni, fantazji i poczuciem humoru, uruchamianych w stanie pełnego rozluźnienia ciała i umysłu. Program obejmuje część teoretyczną i praktyczną (w tym ćwiczenia, pracę własną, konsultacje i sprawdziany).
W tej metodzie trzeba zdobywać się na wysiłek twórczej nauki, związany przede wszystkim z samodzielną pracą wyobraźni i otwartość na zmiany.
Bowiem jeśli chcesz uczyć się języka szybciej i skuteczniej, musisz uczyć się inaczej niż dotąd.

Program
 1. Test kompetencji (gdzie jesteś w tej chwili). Podstawy treningu pamięci (główne metody pamięciowe), etapy i mechanizmy zapamiętywania, zasady Accelarated Learning w praktyce, 7 warunków zwiększenia skuteczności uczenia się, (z rozpoznaniem indywidualnych strategii uczenia się), rozpoznanie własnego systemu motywacji, sposoby ustalania misji i celów życiowych, na czym polega nauka w zabawie z umysłem i wyobraźnią, metody szczególne w nauce języków obcych - Technika Słów Zastępczych, zakładki alfabetyczne; sprawdź, jak rysujesz (przyszłe skojarzenia), zasady transkrypcji fonetycznej, najważniejsze informacje o języku i in.
 2. Ćwiczenia na pobudzenie prawej półkuli mózgu oraz poprawę synergii L/P.
 3. Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i siłę skojarzeń.
 4. Co to jest stan „czujnej relaksacji” i jak go osiągnąć.
 5. Sztuka utrzymywania koncentracji.
 6. Jak powstają nawyki (właściwego uczenia się).
 7. Samodzielne uczenie się min. 500 słów w obcym języku, w tempie 1 słowo/minutę, z powtórką i sprawdzianem każdego dnia i pod koniec turnusu językiem roboczym jest angielski. W połączeniu z podstawami gramatyki, składni i opanowywaniem najważniejszych związków frazeologicznych, przyimkami, przedrostkami i przyrostkami (zasady słowotwórstwa).
 8. Powtórki i utrwalanie znajomości języka, głównie poprzez konwersatorium.
Zależnie od postępów i możliwości czasowych wprowadzenie do takich wątków, jak
A. Angielski w codzienności. Jak się znaleźć lub nie zgubić. Sytuacje w podróży, restauracji, na zakupach, w chorobie, rozrywki, turystyka, etc.
B. Co Cię interesuje, czym mógłbyś zaciekawić i czego mógłbyś nauczyć innych (założenie: to, co osobiste jest też dla ludzi najbardziej ogólne). Chodzi głownie o Twoje pasje. Budowa i utrwalanie matryc pamięciowych i szablonów językowych.
C. Tematy „dyżurne”, w których zawsze będziesz czuł się dobrze, odkrywając przy okazji prawdę, że nie chodzi tylko o to, aby wiedzieć, o czym mówisz, ale i co masz na dany temat do powiedzenia. Na przykład:
- bieżąca polityka i wydarzenia,
- świat,
- życie,
- ekologia - język Natury - ptaki, woda, wiatr… Co widzisz/masz za oknem,
- Twój świat (ale i innych) – hobby, dom, rodzina, praca, podróże…
- zagrożenia,
- zdrowy snobizm: jak imponować walorami swojego umysłu. Demonstracja możliwości pamięci wyćwiczonej i zasad nowoczesnego, twórczego myślenia. 
Moja Polska – najpiękniejsze miejsca, kultura, zabytki, ziemia, historia, dusza ludzka. Obecna sytuacja. Tu również wątek: jak interesująco pisać z podróży. 
Wybór tematów podporządkujemy trzem charakterystykom rozmówców: 1. ludzie przeciętni mówią o innych ludziach, 2.ludzie ponad przeciętni mówią o wydarzeniach, 3.ludzie nieprzeciętni mówią o wyzwaniach i problemach do rozwiązania.
D. Czytanie i tłumaczenie. Prasa angielska, książki w oryginale, i in.
Rozmaite przekłady z polskiego na angielski i z angielskiego na polski.
Materiały szkoleniowe:
Mini-skrypt z Mapami Myśli, Długofalowy Plan Pracy Własnej po wyjeździe.
Praca przed Obozem
Po wpłacie zaliczki przesyłamy materiały wstępne, umożliwiające - na bazie samodzielnych zadań i ćwiczeń - lepsze przygotowanie się do zajęć na przyjeździe.
Praca po turnusie.
Każdy uczestnik otrzymuje po obozie specjalny Długofalowy Plan Pracy Własnej (DPPW), pozwalający na samodzielne pogłębianie wszechstronnej znajomości języka, z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych. Tu: konsultacje językowe z pełni dyspozycyjnym trenerem.
Uwaga: dobór tytułowych 1000 słów nie jest przypadkowy. Chodzi o ten tysiąc słów, który pozwala zrozumieć 80% rozmowy w obcym języku na poziomie codzienności...
Udział w programie przynosi także wiele sprawdzonych korzyści dodatkowych: oprócz pobudzenia prawej półkuli mózgu i dostępu do jej nowych obszarów, po powrocie doświadczysz większej kreatywności na co dzień, zwiększysz optymizm życiowy, samoocenę i zaufanie we własne siły, ale przede wszystkim poznasz metodę, dzięki której
szybko i samodzielnie będziesz w stanie uczyć się dowolnego języka w przyszłości.
Dzisiaj wiemy. Języka obcego możesz uczyć się nie tylko szybciej i skuteczniej, ale przede wszystkim przyjemniej, w radosnej zabawie z umysłem i wyobraźnią i w stanie rozluźnienia i wypoczynku. Jedyna rada, żeby się o tym przekonać - SPRÓBUJ!...
Marek Szurawski
W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt